Prezentujemy cykl krótkich artykułów, które …

Prezentujemy cykl krótkich artykułów, które mogą się przydać użytkownikom BSP w lotach BVLOS. Zachęcamy do lektury 🙂

Znaki na statku powietrznym

Podstawa prawna:

art. 37 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586.
§2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz.U. z 2015 r. poz. 1617).

Jednym z punktów w nowym rozporządzeniu dotyczącym lotów poza zasięgiem wzroku jest wymóg wpisu statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych. Procedura wpisu i uzyskania znaków jest dość prosta i sprowadza się do następujących czynności:
– wypełnienie zgłoszenia o wpisanie statku powietrznego do Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych ULC. Wniosek dostępny pod adresem: http://www.ulc.gov.pl/_download/ltt/rcsp_wn0308.doc .
– wypełnienie wniosku o rezerwację znaków – dokument dostępny tu: http://www.ulc.gov.pl/_download/ltt/wniosek_o_rezerw.doc
– wniesienie opłaty na konto ULC w kwocie 33 PLN z tytułu rezerwacji znaku.
– jeśli nie jesteśmy właścicielem statku, to potrzebować będziemy jeszcze upoważnienia jego właściciela do złożenia powyższych dokumentów oraz dodatkowej opłaty w wysokości 17 PLN na konto Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy tytułem opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności.
– do dokumentów dołączyć należy zdjęcia statku powietrznego – w formie papierowej lub elektronicznej. Wystarczą dwa zdjęcia – jedno ogólne, drugie tabliczki znamionowej.

Dokument stwierdzający wpisanie statku do ewidencji wydany zostanie w ciągu kilkunastu dni.

Więcej informacji na stronie ULC: http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/rejestr-cywilnych-statkow-powietrznych

A co można ze znaku odczytać?
Po pierwsze kraj rejestracji – wszystkie statki zarejestrowane w Polsce mają znaki SP-…, niemieckie – D-…, czeskie – OK-….; po drugie – rodzaj statku – samoloty mają znaki składające się z 3 liter (np. SP-KDN), szybowce – z czterech cyfr (np. SP-1234), balon – znaki zaczynające się od B (np. SP-BWM), samoloty ultralekkie z 4 liter (np. SP-SPSP). Bezzałogowe statki powietrzne otrzymują znaki składające się z czterech liter, z których pierwsza to Y (np. SP-YARZ)