Szkolenie BVLOS

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach poza zasięgiem wzroku.

Egzamin państwowy ostatniego dnia szkolenia!

Wymagane do komercyjnego wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku.

Program szkolenia BVLOS:

Część teoretyczna szkolenia:

1. Prawo lotnicze
2. Meteorologia
3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
4. Nawigacja w lotach bezzałogowych
5. Procedury operacyjne osiągi i planowanie lotu
6. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
7. Zasady wykonywania lotów
8. Bezpieczeństwo lotów,
9. Sytuacje i procedury awaryjne

Część praktyczna szkolenia BVLOS:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

 

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z kompletem opłat (ubezpieczenie OC, badania lotniczo-lekarskie i opłatę egzaminacyjną).

Akademia-UAV nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.
Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:

– dowód osobisty

– kopie polisy OC

– badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC

– wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji

– dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu:

Dla osób zdobywających uprawnienie pierwszy raz:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 53 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 158 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za dodatkowy wpis do świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)
ZAPISZ SIĘ NA KURS