Szkolenie BVLOS

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach poza zasięgiem wzroku.

Cena od 2039 pln netto (BVLOS dla posiadaczy VLOS) oraz 3049 pln netto (komplet VLOS+BVLOS)

5 dniowy kurs zgodny z programem szkolenia ULC, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnienia UAVO BVLOS (operacje lotnicze poza zasięgiem wzroku), zakończony egzaminem państwowym. Intensywne pięć dni szkolenia teoretycznego i praktycznego pozwolą przygotowanie kandydata do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wyniesione z lotnictwa załogowego doświadczenie instruktorów i dbałość o bezpieczeństwo przenosimy w świat lotów bezzałogowych. 
Dla komfortu kandydata zajmujemy się organizacją wszystkich formalności:
– badań lotniczo lekarskich,
– ubezpieczenia OC wymaganego do egzaminu
– egzaminu państwowego w miejscu realizacji szkolenia. 

Program szkolenia BVLOS:

Część teoretyczna szkolenia:

1. Prawo lotnicze
2. Meteorologia
3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
4. Nawigacja w lotach bezzałogowych
5. Procedury operacyjne osiągi i planowanie lotu
6. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
7. Zasady wykonywania lotów
8. Bezpieczeństwo lotów,
9. Sytuacje i procedury awaryjne

Część praktyczna szkolenia BVLOS:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Akademia UAV nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.
Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS