Szkolenie VLOS

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze VLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku VLOS. Dowiedz się jak zrobić prawo jazdy na drona.

Cena od 1299 pln netto

Egzamin państwowy ostatniego dnia szkolenia! W ramach kursu zapewniamy sprzęt do egzaminu. 

4 dniowy kurs zgodny z programem szkolenia ULC, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnienia UAVO VLOS (operacje lotnicze w zasięgu wzroku), zakończony egzaminem państwowym. Intensywne cztery dni szkolenia teoretycznego i praktycznego pozwolą przygotowanie kandydata do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wyniesione z lotnictwa załogowego doświadczenie instruktorów i dbałość o bezpieczeństwo przenosimy w świat lotów bezzałogowych. 
Dla komfortu kandydata zajmujemy się organizacją wszystkich formalności:
– badań lotniczo lekarskich,
– ubezpieczenia OC wymaganego do egzaminu
– egzaminu państwowego w miejscu realizacji szkolenia. 

Program szkolenia VLOS:

Część teoretyczna szkolenia:
1. Podstawy prawa lotniczego
2. Człowiek jako pilot i operator UAV
3. Zasady wykonywania lotów
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
5. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii

Część praktyczna szkolenia VLOS:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Akademia UAV nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.
Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Chcesz pilotować drona poza zasięgiem wzroku? Sprawdź nasze szkolenie BVLOS.