Szkolenie VLOS

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze VLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku VLOS. Dowiedz się jak zrobić prawo jazdy na drona.

Egzamin państwowy ostatniego dnia szkolenia!

Wymagane do komercyjnego wykonywania lotów.

Program szkolenia VLOS:

Część teoretyczna szkolenia:
1. Podstawy prawa lotniczego
2. Człowiek jako pilot i operator UAV
3. Zasady wykonywania lotów
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
5. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii

Część praktyczna szkolenia VLOS:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z kompletem opłat (ubezpieczenie OC, badania lotniczo-lekarskie i opłatę egzaminacyjną).

Akademia-UAV nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.
Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:

– dowód osobisty

– kopie polisy OC

– badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC

– wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji

– dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu:

Dla osób zdobywających uprawnienie pierwszy raz:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 53 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 158 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za dodatkowy wpis do świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)

ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

Chcesz pilotować drona poza zasięgiem wzroku? Sprawdź nasze szkolenie BVLOS.