Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone * są wymagane.

** - Informacje niezbędne do wypełnienia zgłoszeń do egzaminu państwowego. Ich podanie nie jest obowiązkowe, jednak uprości procedurę przystąpienia do egzaminu.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Kolejność dokonywania wpłat decyduje o uczestnictwie

W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota dokonanej wpłaty.

Dane umieszczone w formularzu służą jedynie do celów związanych z realizacją płatności. Nie wysyłamy reklam ani newsletterów. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych są: Aerosystems Karol Cheda ul. Ryżowa 44/222 Warszawa oraz GEO-UAV Radosław Zych ul. Rosy 8, Kałęczyn. W każdej chwili, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w zgromadzone dane oraz ich poprawienia i usunięcia.