Kategoria SZCZEGÓLNA – BVLOS – scenariusze NSTS-05 do NSTS-07

Od 31.12.2020 każda osoba wykonująca loty dronami musi posiadać odpowiednie kompetencje. 

Więcej informacji na temat nowych kategorii wykonywania lotów oraz aktualnych przepisów znajdziesz na stronie.

Oferujemy szkolenie dla kategorii SZCZEGÓLNEJ w scenariuszach NSTS -05 (BVLOS do 4kg), NSTS-06 (BVLOS do 25kg MR) oraz NSTS-07 (BVLOS do 25kg A). Szkolenie trwa od 3 do 5 dni. Składa się z od 16 do 20h teorii godzin  oraz od 8 do 12 godzin zajęć praktycznych.  

Nasza centrala mieści się na lotnisku Babice w Warszawie i tu prowadzimy regularne szkolenia. Jednak, jeśli interesuje Cię inna lokalizacja – zapraszamy do kontaktu. Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Każde szkolenie kończy się egzaminem do odpowiednich scenariuszy narodowych oraz do kategorii OTWARTEJ A2.

Kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii SZCZEGÓLNEJ i OTWARTEJ dla wszystkich podkategorii A1/A2/A3.

Kategoria szczególna – drony, staje się coraz popularniejsza. Jest to sprzęt wykorzystywany w wielu przypadkach i potrafi naprawdę sporo. Aby móc zgodnie z prawem go wykorzystywać i poznać jego wszystkie możliwości, szkolenie u nas jest niezbędne. Zapraszamy do kontaktu.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

Zajęcia stanowią rozszerzenie wiedzy z zakresu kategorii OTWARTEJ.

 1. Przepisy lotnicze
 2. Ograniczenia możliwości człowieka
 3. Procedury operacyjne
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 6. Meteorologia
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 9. Rozszerzenie tematyki SORA o analizę przypadku i tworzenie PDRACzęść praktyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

 1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
 5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
 6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEJ znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC.