Kategoria SZCZEGÓLNA – VLOS – scenariusze NSTS-01 do NSTS-03

Od 31.12.2020 każda osoba wykonująca loty dronami musi posiadać odpowiednie kompetencje. 

Więcej informacji na temat nowych kategorii wykonywania lotów oraz aktualnych przepisów znajdziesz na stronie.

Oferujemy szkolenie dla kategorii SZCZEGÓLNEJ w scenariuszach NSTS -01 (VLOS do 4kg), NSTS-02 (VLOS do 25kg MR) oraz NSTS-03 (VLOS do 25kg A). Szkolenie trwa od 2 do 4 dni. Składa się z od 12 do 16h teorii godzin  oraz od 4 do 8 godzin zajęć praktycznych.  

Nasza centrala mieści się na lotnisku Babice w Warszawie i tu prowadzimy regularne szkolenia. Jednak, jeśli interesuje Cię inna lokalizacja – zapraszamy do kontaktu. Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Każde szkolenie kończy się egzaminem do odpowiednich scenariuszy narodowych oraz do kategorii OTWARTEJ A2.

Kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii SZCZEGÓLNEJ i OTWARTEJ dla wszystkich podkategorii A1/A2/A3.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

Zajęcia stanowią rozszerzenie wiedzy z zakresu kategorii OTWARTEJ.

1. Przepisy lotnicze
2. Ograniczenia możliwości człowieka
3. Procedury operacyjne
4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
6. Meteorologia
7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część praktyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEJ znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC.