Szkolenie GIS

1,499.00

Szkolenie GIS z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu

7 w magazynie

Kategoria:

Opis

Szkolenie GIS z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu.

Program teoretyczny szkolenia GIS:

 1. Wstęp do fotogrametrii: część teoretyczna
 2. Przygotowanie fotopunktów w terenie i tworzenie planu nalotu w wybranych aplikacjach (Pix4D, Altizure).
 3. Realizacja nalotu fotogrametrycznego na przygotowanym obszarze.
 4. Analiza zdjęć pod kątem ich dalszego wykorzystania.
 5. Instalacja oprogramowania oraz opracowanie danych w programie Agisoft (opcjonalnie Pix4D)
 6. Analiza produktów programu Agisoft wraz z tworzeniem raportów w formacie .pdf
 7. Analizy przestrzenne na numerycznym modelu terenu (NMT) przy pomocy darmowego i komercyjnego oprogramowania GIS (QGIS, ArcGis).
 8. Eksport danych w różnych do różnych formatów.
 9. Kalibracja obrazów rastrowych.
 10. Praca z formatem WMS.
 11. Wykonanie mapy ukształtowania terenu w oprogramowaniu Qgis.
 12. Przegląd pozostałych programów fotogrametrycznych.
 13. Podsumowanie i dyskusja.