Poza zasięgiem wzroku wielowirnikowiec do 25 kg

2,990.00

Szkolenie dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych do kategorii szczególnej.

NSTS -06 – loty poza zasięgiem wzroku z wykorzystaniem wielowirnikowca o masie do 25kg (MR<25kg).

Wyczyść

Opis

Kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii SZCZEGÓLNEJ i OTWARTEJ.

Zapraszamy na szkolenie dla kategorii SZCZEGÓLNEJ w scenariuszach:
NSTS -06 – loty poza zasięgiem wzroku z wykorzystaniem wielowirnikowca o masie do 25kg (MR<25kg).

Szkolenie trwa 4 dni. Składa się z 12 do 16h teorii godzin  oraz 4 do 8 godzin zajęć praktycznych.
Każde szkolenie kończy się egzaminem do odpowiedniego scenariusza narodowego (NSTS) oraz do wszystkich klas kategorii OTWARTEJ (A1/A3 i A2).

Nasza centrala mieści się na lotnisku Babice w Warszawie i tu prowadzimy regularne szkolenia. Jednak, jeśli interesuje Cię inna lokalizacja – zapraszamy do kontaktu. Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:
Zajęcia stanowią rozszerzenie wiedzy z zakresu kategorii OTWARTEJ.

1. Przepisy lotnicze
2. Ograniczenia możliwości człowieka
3. Procedury operacyjne
4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
6. Meteorologia
7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część praktyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEJ znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC.

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

20 – 23 czerwca, 27 – 30 czerwca, 4 -7 lipca, 11 – 14 lipca, 18 – 21 lipca, 1 – 4 sierpnia, 8 -11 sierpnia, 22 – 25 sierpnia