W zasięgu wzroku samolot do 25kg

4,400.00

Szkolenie dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych do kategorii szczególnej.

NSTS -03 – loty w zasięgu wzroku z wykorzystaniem samolotu o masie do 25kg (A<25 kg),

Opis

Kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii SZCZEGÓLNEJ i OTWARTEJ.

Zapraszamy na szkolenie dla kategorii SZCZEGÓLNEJ w scenariuszach:
NSTS -03 – loty w zasięgu wzroku z wykorzystaniem samolotu do 25 kg (A<25kg). 

Szkolenie trwa 5 dni. Harmonogram ustalany jest indywidualnie. 
Każde szkolenie kończy się egzaminem do odpowiedniego scenariusza narodowego (NSTS) oraz do wszystkich klas kategorii OTWARTEJ (A1/A3 i A2).

Nasza centrala mieści się na lotnisku Babice w Warszawie i tu prowadzimy regularne szkolenia. Jednak, jeśli interesuje Cię inna lokalizacja – zapraszamy do kontaktu. Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:
Zajęcia stanowią rozszerzenie wiedzy z zakresu kategorii OTWARTEJ.

1. Przepisy lotnicze
2. Ograniczenia możliwości człowieka
3. Procedury operacyjne
4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
6. Meteorologia
7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część praktyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEJ znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC.

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

3 – 5 stycznia, 10 – 13 stycznia, 17 – 20 stycznia, 24 – 27 stycznia, 31 stycznia – 3 lutego, 7 – 10 lutego, 14 – 17 lutego, 21 – 24 lutego, 28 lutego – 3 marca