W zasięgu wzroku UAV do 4kg / FPV

1,049.00

Szkolenie dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych do kategorii szczególnej.

NSTS -01 – loty w zasięgu wzroku z wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych o masie do 4kg (UAV<4kg).

Opis

Kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii SZCZEGÓLNEJ i OTWARTEJ.

Zapraszamy na szkolenie dla kategorii SZCZEGÓLNEJ w scenariuszach:
NSTS -01 – loty w zasięgu wzroku z wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych o masie do 4kg (UAV<4kg).

Szkolenie trwa 4 dni. Składa się z 12 do 16h teorii godzin  oraz 4 do 8 godzin zajęć praktycznych.
Każde szkolenie kończy się egzaminem do odpowiedniego scenariusza narodowego (NSTS) oraz do wszystkich klas kategorii OTWARTEJ (A1/A3 i A2).

Nasza centrala mieści się na lotnisku Babice w Warszawie i tu prowadzimy regularne szkolenia. Jednak, jeśli interesuje Cię inna lokalizacja – zapraszamy do kontaktu. Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:
Zajęcia stanowią rozszerzenie wiedzy z zakresu kategorii OTWARTEJ.

1. Przepisy lotnicze
2. Ograniczenia możliwości człowieka
3. Procedury operacyjne
4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
6. Meteorologia
7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część praktyczna szkolenia dla kategorii SZCZEGÓLNEJ:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
7. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEJ znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC.

Informacje dodatkowe

Termin

24 – 27 października, 7 – 10 listopada, 14 – 17 listopada, 21 – 24 listopada, 5 – 7 grudnia, 12 – 15 grudnia, 19 – 22 grudnia